ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. cikk – Alkalmazhatóság
1.1 Az alábbiakban látható általános szerződési feltételek („Szerződési feltételek”) a Interact2Media Pte Ltd. (“Interact2Media”) által kínált
összes olyan (digitális) szolgáltatási (online) ajánlatra és tranzakcióra vonatkoznak és az összes olyan (digitális) szolgáltatási (online) ajánlat és tranzakció részét képezik, amelyeket a Interact2Media bármilyen olyan mobilszolgáltató („Operátor”) hálózatán keresztül biztosít, amellyel a végfelhasználó feliratkozási („Mobilos feliratkozás”) vagy előre fizetett megállapodást kötött, függetlenül attól, hogy jelen Szerződési feltételek tartalmazzák-e vagy sem ezen szolgáltatások részletesebb leírását. A Interact2media Pte. Ltd. által kínált (digitális) szolgáltatások olyan (de nem korlátozódva rájuk) játékok, szöveges üzenetek, hang- és/vagy képfájlok és/vagy hasonló szolgáltatások lehetnek, amelyeket a Interact2media Pte. Ltd.egy üzemeltetői hálózaton keresztül biztosít a végfelhasználó számára a következő módok egyikén: rövidüzenet-szolgáltatások („SMS”), általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatások („GPRS”), harmadik generációs mobilszolgáltatások („3G”), WAP és egyéb más módok.
1.2 Jelen Szerződési feltételektől nem lehet eltérni, kivéve, ha ehhez a Interact2Media előzetesen írásban hozzájárult a vonatkozó megállapodást illetően.

2. cikk – A Dial4Fun-szolgáltatásnyújtás2.1 A Végfelhasználó a Dial4Fun-szolgáltatás(oka)t a Interact2media Pte. Ltd. veszi igénybe. Ezen szolgáltatásokat a Interact2media Pte. Ltd. biztosítja a
Végfelhasználó számára annak hálózati üzemeltetőjén keresztül.

3. cikk – Szerződési feltételek
3.1 Önnek a saját országában élő játékosokkal kell versenyeznie.
3.2 A meghirdetett nyeremény előzőleg egy másik hirdetésben (beleértve a külsejét és az érzést), másik médiumokon
keresztül került meghirdetésre. Azonban az összes hirdetéshez és médiumhoz 1 NYEREMÉNY kerül kiadásra, vagyis ezen hirdetések tárgya ugyanaz a tétel és ugyanaz a lejárati ideje.
3.3 A Végfelhasználónak legalább 18. évesnek kell lennie. Amennyiben nem Ön felel a mobiltelefonszámlájának
kifizetéséért vagy még nem töltötte be a 18. életévét, kérjük, szerezze meg a mobiltelefonszámla fizetőjének, a szülei, a gyámja, vagy a munkaadója engedélyét, mielőtt feliratkozna és/vagy részt venne a szolgáltatásban. Azáltal, hogy a szolgáltatásra feliratkozik és/vagy részt vesz, a Interact2media Pte. Ltd. azt feltételezi, hogy a Végfelhasználó megszerezte a mobiltelefonszámla fizetőjének, gyámjának vagy szüleinek engedélyét, hozzájárulását vagy beleegyezését.

3.4 A promóciós időszak lejártát követően a nyertesek listája feltöltésre kerül a weboldalra. Az eredmények véglegesek és
kötelező érvényűek és semmilyen egyezkedésnek nincs helye. A promóciós időszak lezárultát követően, 7 napon belül telefonon keresztül felvesszük a kapcsolatot a nyertessel a Dial4Fun-szolgáltatásra való feliratkozás során megadott mobiltelefonszámon keresztül. A nyertes értesítése után, az értesítés napjától számítva a nyertesnek 60 napja van arra, hogy átvegye a nyereményt vagy megadja a Interact2media Pte. Ltd. számára a címet, amelyre a nyeremény küldhető. Amennyiben a nyertes az értesítéstől számított 60 napon belül elmulasztja a nyeremény átvételét vagy nem biztosítja a Interact2media Pte. Ltd. számára a címét vagy nem veszi fel a kapcsolatot a Interact2media Pte. Ltd., a nyeremény elveszik és a Interact2media Pte. Ltd. többé nem felel azért, hogy átadja a nyereményt a nyertesnek. Ez esetben a nyeremény a második legmagasabb pontszámmal rendelkező nyertesre száll át, akinek a nyereményt ugyanúgy 60 napon belül kell átvennie vagy biztosítania kell a címét a Interact2media Pte. Ltd. számára, hogy a nyereményét el tudják neki küldeni. Ha a nyeremény elküldésre került a nyertes címére, a Interact2media Pte. Ltd. a nyereménnyel kapcsolatban, az esetlegesen okozott károkért vagy veszteségekért nem vállal felelősséget és/vagy kötelességet.

4. cikk – Árak
4.1 A Interact2media Pte. Ltd. fenntartja magának a jogot arra, hogy alternatívaként a nyereményeket részben vagy egészben, ugyanolyan
vagy nagyobb értékben cserélje. A nyereményt úgy kell elfogadni, ahogy az az ajánlatban szerepel, anyeremény nem ruházható át vagy nem választható szét.
4.2 A promócióról tájékoztatást jelen weboldalon a „Termékek és árak” címszó alatt talál. A Interact2media Pte. Ltd. fenntartja magának a
jogot arra, hogy a nyertesek fényképeit, képeit, nevét és lakhelyét a nyertesek előzetes hozzájárulása vagy értesítése vagy megfizetése nélkül felhasználja a jövőbeni promóciókhoz, nyilvánossággal vagy marketinggel kapcsolatos célok megvalósításához.

5. cikk – Költség
5.1 A hirdetésekben található ajánlatok vagy közlemények vagy a www.dial4fun.com („Weboldal”) oldal használata nem járnak kötelezettséggel, kivéve, ha erről egyértelműen írásban nem rendelkeznek.
5.2 A díjakat az Operátor a Végfelhasználó számlájára terheli rá, előre fizetett feliratkozás esetén a díjak a Végfelhasználó számlaegyenlegéről kerülnek levonásra. A Végfelhasználó ezúton engedélyezi a díjak terhelését és elkötelezi magát amellett, hogy a Interact2Media-szolgáltatás/Dial4Fun-szolgáltatás igénybevételéből eredő díjakat teljes mértékben megfizeti.

6. cikk – Díjszabás
6.1 A Interact2Media jogosult arra, hogy a Weboldalon való előzetes bejelentést követően bármikor, bármelyik díjszabását
megváltoztassa. Amennyiben az ár megváltoztatása utáni időpontban a Végfelhasználó továbbra is használja vagy feliratkozik a Interact2Media Dial4Fun-szolgáltatásaira, úgy tekintjük, hogy elfogadja a változtatásokat.

7. cikk – Felmondás és leiratkozási felelősség
7.1 A Interact2Media a Végfelhasználónak azonnal felmondhatja az összes Dial4Fun-szolgáltatást, ha (a) a Végfelhasználó
elmulasztja kifizetni az operátori mobiltelefon-feliratkozásban megadott időszakon belül felhalmozódott díjakat vagy ha (b) a Interact2Media (i) okkal hiszi azt, hogy a Végfelhasználó a Szerződési feltételekkel szembemenően cselekszik vagy megsérti azokat vagy (ii) az Operátortól kifejezetten azt a kérést kapja, hogy azonnal mondjon fel vagy (c) ha a Dial4Fun-szolgáltatást vagy annak bármelyik részét bármilyen törvényi rendelkezés, jogszabály, irányelv vagy kormányzati lépés törvénytelennek vagy teljesíthetetlennek véli vagy (d) ha a Végfelhasználó a Dial4Fun-szolgálattás használata során bármilyen módon kárt tesz vagy kárt tehet a Interact2Media hálózatának integritásában vagy funkcionalitásában.
7.2 A Interact2Media nem vállal kötelezettséget a Végfelhasználóval és/ vagy harmadik féllel szemben a Dial4Fun-szolgáltatásainak felmondásával vagy törlésével kapcsolatban.

8. cikk – Szellemi tulajdon
8.1 Az összes szabadalmi, szerzői, márka-, lehívási, modellezési jog és/ vagy egyéb (szellemi) tulajdonjog – tekintettel a
Dial4Fun-szolgáltatásokra és/vagy a Weboldalra – a Interact2Media, a Interact2Media viszonteladóihoz vagy a Interact2Media beszállítóihoz tartoznak, kivéve, ha erről jelen Szerződési feltételekben másképp nem rendelkeznek.
8.2 A Interact2Mediaezúton garantál a Végfelhasználó számára egy korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható és
visszavonható felhasználási jogot a Dial4Fun-szolgáltatás(ok) letöltésével és/vagy megtekintésével kapcsolatban.
8.3 Amennyiben a Interact2Media erről kifejezetten nem határozott, a Végfelhasználónak a letöltött vagy fogadott Dial4Fun-szolgáltatásokat egészben vagy részben kifejezetten tilos reprodukálnia, módosítania, a kódot visszafejtenie, bérbeadnia, kölcsönbe adnia, átruháznia, sokszorosítania, előállítania, átadnia, szétosztania, eladnia, újra értékesítenie, származékos termékeket készítenie belőle vagy a Interact2Media által írásban kifejezett módoktól és céloktól eltérően használni.
8.4 A Végfelhasználó kártalanítja és mentesíti a Interact2Media, annak tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, beszállítóit és bármilyen más információt szolgáltató harmadik felet és elfogadja a Interact2Media, annak tisztviselői, igazgatói, alkalmazottai, beszállítói és bármilyen más információt szolgáltató harmadik fél felé fennálló felelősségét a Interact2Media vagy harmadik fél, ,szellemi tulajdonjogának megsértésének következményeiből ered, elfogadja felelősségét a Szerződési feltételek megsértésében vagy a Játékra vonatkozó Szerződési feltételekben, amelyek a Dial4Fun-szolgáltatás jogosulatlan használatából vagy a Weboldalon végzett tevékenységekből erednek.

9. cikk – Kötelezettség9.1 A Dial4Fun-szolgáltatásokat és a Interact2Media-weboldalt a Végfelhasználó saját felelősségére használja. A végfelhasználónak
a Dial4Fun-szolgáltatások megfelelő működése érdekében biztosítania kell minden szükséges eszközt, így kompatibilis mobiltelefont, hardvert vagy egyéb eszközöket és szoftvert. A Interact2Media nem vállalhat garanciát arra, hogy a Dial4Fun-szolgáltatások megfelelnek a végfelhasználó igényeinek vagy arar, hogy a Dial4Fun-szolgáltatások letöltése, fogadása és/vagy megtekintése megszakításoktól vagy hibáktól mentes.
9.2 A Végfelhasználó tudomásul veszi, hogy az olyan mobiltelekommunikációs szolgáltatásoknak, mint a
Dial4Fun-szolgáltatásnak kapcsolatot kell létrehoznia és/vagy fenntartania, és elfogadja, hogy a kapcsolat minősége nem minden helyszínen és időben lehet egyenlő vagy megfelelő és azt is belátja, hogy a Dial4Fun-szolgáltatást fizikai tényezők (tornyok, hegyek, épületek stb.) vagy az operátor hálózatával kapcsolatos módosítások, ileltve karbantartások negatívan befolyásolhatják vagy azt okozhatják, hogy a Dial4Fun-szolgáltatás ideiglenesen nem elérhető.
9.3 Amennyiben a feliratkozó a Dial4Fun-szolgáltatásokat nem tudja folyamatosan, megszakítás nélkül használni az
semmiféleképpen nem vezethet a Dial4Fun-szolgáltatás díjának csökkentéséhez vagy az előzőleg kifizetett összeg bármilyen módú visszatérítéséhez.
9.4 A Dial4Fun-szolgáltatásokra való feliratkozás vagy a szolgáltatások letöltése a Végfelhasználó saját dolga és
felelőssége és a Interact2Media semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre semmilyen kárért, beleértve, de nem korlátozódva az adatok megfertőződéséből vagy szennyezettségéből, illetve elvesztéséből adódó károkra, vagy a végfelhasználó hardverének és/vagy szoftverének meghibásodásából adódó károkra, amelyek a Weboldalra való belépésből vagy a Dial4Fun-szolgáltatás használatából vagy annak letöltéséből ered, beleértve a Dial4Fun-szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz szükséges hardvert és szoftvert. A Végfelhasználó felelőssége, hogy megtegye a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy elkerülje az ilyen jellegű esetleges károkat.
9.5 Abban az esetben, ha a Interact2Media valamilyen okból, bármilyen közvetett vagy közvetlen kárral kapcsolatban
kárpótolnia kell a Végfelhasználót, az állítólagos kárért járó ilyen jellegű kompenzáció díja nem haladhatja meg a Végfelhasználó számláján szereplő Dial4Fun-szolgáltatásért fizetett díjat.9.6 A Weboldal tartalma a legnagyobb gondossággal került összeállításra. Ennek ellenére a Interact2Media nem vállal garanciát az
információ természetéért, pontosságáért vagy tartalmáért. A Interact2Media nem vonható felelősségre semmilyen olyan hibáért, hiányosságért, pontatlanságért, félreértésért, késedelemért vagy olvashatatlan rendelkezésekért, illetve értesítésekért, amely az internet használatából vagy az alkalmazandó tájékoztatási pontból ered.
9.7 A Végfelhasználó nem küldhet a Interact2Media más személy adatainak védelmét veszélyeztető fertőzőtt és/vagy
szennyezett, törvénytelen, ártalmas, fenyegető, vulgáris, rágalmazó, elferdített, támadó vagy kellemetlen üzeneteket, valamint a Végfelhasználónak mindennemű okozott kárért kárpótolnia kell a Interact2Media, amely a Interact2Media az ilyen jellegű üzenetek küldése miatt közvetlenül vagy közvetetten érte.
9.8 A Interact2Media által biztosított Dial4Fun-szolgáltatás kizárólag szórakoztatási célokat szolgál és az információk vagy
válaszok nem tekintendők professzionális tanácsnak, legyen az pénzügyi, szerelmi, vezetésbeli vagy egyéb másfajta tanács. Amennyiben pontos tanácsra van szüksége, kérjük, keressen fel egy szakembert és ne hagyatkozzon a Dial4Fun-szolgáltatás által biztosított információkra.

10. cikk – Jogi választás
10.1 A Dial4Fun-szolgáltatásokra, a Megállapodásra és a Weboldalra azon ország törvényei vonatkoznak, amelyben a
kampány lefolytatásra kerül. Amennyiben a Interact2Media elmulasztja a Szerződési feltételekben foglalt jogok vagy rendelkezések gyakorlását vagy végrehajtását nem jelenti azt, hogy lemond ezen jogokról vagy rendelkezésekről. Amennyiben az illetékes bíróság a Szerződési feltételek bármelyik rendelkezését érvénytelennek találja, a felek megállapodnak abban, hogy a bíróságnak erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy a rendelkezéseknek megfelelően az alkalmazandó jog által lehetséges legszélesebb értelemben érvényre jutassa a felek érdekeit, valamint a Szerződési feltételek egyéb rendelkezései teljes mértékben hatályosak maradnak.

11. cikk – Záró rendelkezés
11.1 Jelen Szerződési feltételek megtekinthetőek a Interact2Media és kérésre ingyen másolati példányt bocsájtunk rendelkezésre.
11.2 A Interact2Media fenntartja magának a jogot arra, hogy időről időre megváltoztassa jelen Szerződési feltételeket. A
változtatásokról a Végfelhasználót a Interact2Media Weboldalán kell értesítenie. Amennyiben a Végfelhasználó a változtatások alkalmazásának érvényességi dátumát követően továbbra is használja vagy letölti a Dial4Fun-szolgáltatásokat, úgy tekintjük, hogy elfogadja a megváltoztatott Szerződési feltételeket.
11.3 A Interact2Media fenntartja magának a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül ugyanakkora vagy magasabb értékben bármelyik tételét kicserélje.
11.4 Kérjük, mindenjellegű megjegyzését a Dial4Fun-szolgáltatásokkal vagy jelen Szerződési feltételekkel kapcsolatban a Interact2Media Pte Ltd. számára küldjön meg e-mailen keresztül a következő címre: vagy hívja a következő telefonszámot: (ingyenes hívható, kivéve a mobiltelefon használatáva kapcsolatban felmerülő költségeket)