VILKÅR

Reklamevilkår for Interact2Media Pte Ltd, deres partnere i gruppen og sponsorer, i det følgende kaldet ”Organisator” eller ”Vi”.
Disse kampagnevilkår gælder for alle reklamekampagner såsom SMS&VIND-, E-mail&VIND- og RING&VIND-konkurrencer og lignende præmiekampagner fra Organisator med registreret kontor i Singapore (Interact2Media (30 Raffles Place #17-00 Chevron House Singapore (048622) og skal læses i forbindelse med brugervilkårene, som kan læses her.

 
Inden deltagelse i den pågældende kampagne eller konkurrence er passende information givet eller gjort tilgængelig på forlangende vedrørende tidsrummet for reklamen, den vindende præmie- og/eller produktkategori, omkostninger ved deltagelse, arten af færdighedskonkurrencen, bedømmelseskriterierne, udvælgelsesproceduren for præmierne, slutdatoen for konkurrencen samt hvornår og hvordan resultaterne vil blive gjort tilgængelige.

 
Reklamekampagnerne er åbne for deltagelse af fysiske personer fyldt 18 år, fra hvem der i løbet af kampagneperioden er modtaget en udfyldt tilmelding.

 
Ved at deltage erklærer du som slutbruger at have accepteret disse kampagnevilkår samt kampagnen.
Ekskluderet fra deltagelse er ansatte hos Organisatoren samt alle, der er direkte eller indirekte involveret i vores reklamekampagner herunder partnere i gruppen og sponsorer.

 
Deltageren, der har svaret rigtigt på flest spørgsmål ved slutningen af den pågældende kampagne, er præmievinderen. Der er maksimalt 48 spørgsmål pr. måned.

 
Hvis det står lige mellem en eller flere deltagere (finalister), vil præmievinderen blive fundet ved afholdelse af en ekstra konkurrence, i hvilken den, som svarer flest spørgsmål rigtigt, har vundet.
Kampagnen er et spil om færdigheder, og tilfældighed spiller ikke nogen rolle overhovedet, når vinderen skal findes.

 
Præmievinderen findes blandt alle deltagere, som opfylder disse kampagnevilkår enten efter deltagelse i en finalekonkurrence eller via invitation fra Organisatoren. Indenfor 7 (syv) dage efter afslutningen af den sidste kampagne eller konkurrence vil præmievinderen blive kontaktet enten via sms, e-mail eller telefon. Hvis en præmievinder tilsyneladende ikke er til at få fat på, vil en anden præmievinder blive udpeget i stedet for, dog højst to gange. Opnåelse af resultat og uddeling af præmie kan ikke være sammenfaldende. Organisatorens administrative data er afgørende.

 
Præmien er doneret af Organisatoren efter aftale med partnerne i gruppen og sponsorer.
Al yderligere porto, kurer- eller bankudgifter betales af præmievinderen. Hvis det at vinde kampagnekonkurrencen er pålagt skat eller anden form for afgift, er præmievinderen ansvarlig for at betale skatten, og betalingen af en sådan skat skal bekræftes af præmievinderen på forlangende.
Organisatoren forbeholder sig retten til, efter aftale med præmievinderen, at ændre kampagnepræmien til en anden præmie af mindst samme (økonomiske) værdi. Hvis en tilsvarende præmie og/eller præmie fra en tilsvarende produktgruppe kan gives som præmie til en service eller sammenlignelig kampagne, uddeler Organisatoren kun 1 (en) præmie pr. telefonnummer hørende til en (e-mail) adresse.
Organisator er ikke ansvarlig for nogen åbenlyse eller skjulte fejl og mangler ved præmierne eller nogen skade forårsaget under levering (forsendelse) af præmien til den anførte adresse.

 
En uddelt præmie eller et andet (tilsvarende) alternativ, som præmievinderen har givet os bemyndigelse til, vil være præmievinderen i hænde på den af præmievinderen anførte adresse senest inden 21 (enogtyve) dage efter slutningen af konkurrencen. Pengepræmier vil blive overført til den anførte kontonummer.

 
Hvis produkter ikke længere kan leveres eller ikke længere er på lager, kan Organisator forbeholde sig retten til at tilbyde et pengebeløb som alternativ eller til fuldt eller delvis at bytte hver af præmierne. Hvis præmier byttes til penge, skal præmien mindst have samme (økonomiske) værdi. Præmien skal accepteres som tilbudt og kan ikke overføres eller deles.

 
Præmievinderen samtykker, i god forståelse med Organisatoren, om brug af hans/hendes navn, bopæl, land og eventuelt fotografi på Organisators hjemmesider for efterfølgende kampagneaktiviteter.
Vi indsamler dine data i løbet af kampagnen, eller når du har kontakt med Organisatoren, partnere i gruppen og sponsorer i forbindelse med levering af dens services. Dataene kan også bruges til at informere dig om (nye) servicer fra Organisatoren, partnere i gruppen og sponsorer. Ved at deltage i denne kampagne accepterer du, at sådanne data kan blive gjort tilgængelige for partnere i gruppen og sponsorer for at informere om tilbud. Desuden kan du modtage e-mails om tilsvarende servicer fra Organisatoren, partnere i gruppen og sponsorer med information, der kan være relevant for dig, medmindre du ikke ønsker at modtage sådan information. Hvis du ikke ønsker at modtage sådan information fra Organisatoren, dens partnere i gruppen eller sponsorer, kan du angive dette på vores frameldingsside på hjemmesiden. For yderligere oplysninger henviser vi til vores privatlivspolitik.
Disse kampagnevilkår kan til hver en tid ændres eller opdateres af os. Vigtige opdateringer er markeret i disse kampagnevilkår på hjemmesiden.

 
Organisator forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden forudgående meddelelse at omarbejde kampagnen eller til at afslutte, aflyse eller ændre reklamekampagnen, hvis, men ikke begrænset til, der er åbenlyse fejl i softwaren og/eller hardwaren, andre tekniske og/eller driftsmæssige problemer. Indholdet af disse kampagnevilkår kan indeholde åbenlyse stavefejl og kan gøres til genstand for fortolkning.

 
Opdateret: Den 31. juli 2015