PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE O CENY

PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE O CENY

Propagační akce Interact2Media Pte Ltd, jejích partnerů ve skupině a sponzorů dále označených jen „Organizátor“ nebo „My“.

Tyto podmínky propagační akce platí pro všechny propagační kampaně jako např. soutěže SMS&WIN, E-mail&WIN, CALL&WIN a srovnatelné propagační akce o ceny Organizátora, který má registrovanou kancelář v Singapuru (Interact2Media (30 Raffles Place #17-00 Chevron House Singapur (048622) a měly by se číst společně s uživatelskými podmínkami dostupnými zde.

Před účastí týkající se propagační akce nebo soutěže jsou poskytnuty příslušné informace nebo jsou dostupné na vyžádání. Jsou to informace o období propagační akce, udělené ceně a/nebo kategorie produktu, nákladech spojených se soutěží, povaze dovednostní soutěže, kritériích pro hodnocení účasti, výběrovém postupu udělení ceny, závěrečném datu soutěže a informace, kdy nebo jak budou dostupné výsledky.

Tyto propagační akce jsou otevřeny pro účast fyzických osob ve věku 18 (osmnáct) let nebo více, od kterých byla během časového období kampaně obdržena úplně odeslaná účast.

Účastí jako koncový uživatel prohlašujete, že jste přijali tyto podmínky propagační akce a propagační akci.

Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a každý, kdo je přímo nebo nepřímo zapojený do našich propagačních kampaní včetně partnerů ve skupině a sponzorů.

Výhercem ceny bude účastník, který na konci příslušného období kampaně odpoví správně na nejvíce vědomostních otázek. Maximální počet otázek je 48 za měsíc.

V případě nerozhodného výsledku mezi dvěma nebo více účastníky (Finalisty) se o výherci ceny rozhodne ve „vyřazovacím kole“, ve kterém se výhercem ceny stane Finalista, který v tomto kole správně odpoví na nejvíce otázek.

Tato propagační akce je dovednostní hrou a v určení vítězů nehraje žádnou roli náhoda.

Výherce ceny je určen ze všech účastníků, kteří splňují tyto podmínky propagační akce, buď po účasti na závěrečné soutěži, nebo po pozvání Organizátorem. Výherce ceny bude kontaktován pomocí SMS, e-mailu nebo telefonu do 7 (sedmi) dní po ukončení (závěrečné) propagační akce nebo soutěže. Pokud není výherce ceny patrně na dosah, pak se za něj maximálně dvakrát určí jiný výherce ceny. Nelze vést korespondenci ohledně výsledku a udělení ceny. Administrativní data Organizátora jsou rozhodující.

Organizátor učinil cenu dostupnou ve shodě s partnery ve skupině a sponzory.

Veškeré extra poštovné, kurýr nebo bankovní poplatky jsou splatné výhercem ceny. Pokud se v důsledku výhry ceny uplatňuje daň propagační soutěže nebo jakákoliv jiná forma daně, pak může být výherce ceny zodpovědný za zaplacení takové daně. Platba takové daně by měla být výhercem ceny potvrzena na první vyžádání.

Organizátor si vyhrazuje právo v dobrém projednání s výhercem ceny upravit cenu propagační akce na jinou cenu propagační akce v minimálně podobné (ekonomické) hodnotě. Pokud lze v účasti na službě nebo srovnatelných propagačních akcí udělit podobnou cenu a/nebo cenu z podobné skupiny produktů, pak Organizátor udělí pouze 1 (jednu) cenu na telefonní číslo e-mailové adresy.

Organizátor není zodpovědný za žádné zřejmé nebo skryté vady cen ani za poškození vzniklá během dopravy (odeslání) ceny na uvedenou adresu.

Udělená cena nebo jiná (podobná) alternativa, pro kterou nás výherce ceny oprávnil, bude dostupná na adrese uvedené výhercem ceny (nakonec) do 21 (dvacet jedna) dní od závěrečného data soutěže. V případě peněžní ceny je toto převedeno na uvedené číslo účtu.

Pokud produkty již nelze doručit nebo již nejsou skladem, pak si Organizátor vyhrazuje právo jako alternativu nabídnout peněžní částku nebo úplně nebo částečně nahradit každou z cen. Pokud jsou ceny nahrazeny peněžní částkou, pak cena bude v minimálně stejné (ekonomické) hodnotě. Cena bude přijata tak, jak je nabízena, a nelze ji převést ani rozdělit.

Výherce ceny souhlasí v dobrém projednání s organizátorem, že jeho/její jméno, bydliště, země a případně fotografie budou použity na webových stránkách organizátora pro činnosti po propagační akci.

Vaše data sbíráme kvůli provedení propagační akce, nebo pokud máte kontakt s Organizátorem, partnery ve skupině a sponzory v průběhu poskytování jejich služeb. Data lze použít také k tomu, abychom vás informovali o (nových) službách Organizátora, partnerů ve skupině a sponzorů. Účastí na této propagační akci souhlasíte, že taková data budou zpřístupněna partnerům ve skupině a sponzorům, aby vás informovali o nabídkách. Dále můžete dostávat e-maily o podobných službách Organizátora, partnerů ve skupině a sponzorů s informacemi, které mohou být vhodné pro vás, pokud si přejete takové informace dostávat. Pokud si nepřejete dostávat od Organizátora, jeho partnerů ve skupině a sponzorů takové informace, pak to můžete dát najevo na webových stránkách pomocí naší stránky pro vyslovení nesouhlasu. Máte-li zájem o více informací, pak se podívejte na naše zásady ochrany osobních údajů.

Tyto podmínky propagační akce můžeme kdykoliv upravit nebo aktualizovat. Důležité aktualizace jsou zachycené v těchto podmínkách propagační akce na webových stránkách. Pravidelně tyto podmínky kontrolujte.

Organizátor si vyhrazuje právo podle svého vlastního uvážení a bez předchozího upozornění upravit propagační akci nebo ukončit, pozastavit nebo změnit propagační kampaň např. pokud jsou v softwaru a/nebo hardwaru zřejmé chyby nebo v případě jiných technických a/nebo předpisových záležitostí. Obsah těchto podmínek propagační akce podléhá zřejmým tiskovým chybám a interpretaci.

Aktualizováno: 10. dubna 2019